Xtravus_banner_2016

Disclaimer

Disclaimer


Toepassingsbereik

Deze disclaimer en privacyverklaring zijn van toepassing op de door Xtravus B.V. geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Xtravus B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. Xtravus B.V. staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website(s) van Xtravus B.V. gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

 

Eigenaar

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van Xtravus B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Xtravus B.V.

 

Aansprakelijkheid

Hoewel Xtravus B.V maximale zorg besteed aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Xtravus B.V. aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

 

Privacy statement

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Xtravus B.V. vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

 

Persoonsgegevens

Xtravus B.V. zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met Xtravus B.V aan kunt gaan.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan Xtravus B.V. verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. Xtravus B.V. zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

 

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van  Xtravus B.V. zijn verbonden. Er wordt door Xtravus B.V. geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.